Jud. Calarasi, Loc. Dragalina, Strada Liceului 6 +40 242 708 333 secretariat@liceudragalina.ro
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-51.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-5.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-59.jpg
 • gal-4.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-48.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-26.jpg
 • gal-2.jpg
 • gal-9.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-3.jpg

Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina

Despre institutie

1. Viziunea Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina

Educarea viitoarelor generaţii de elevi pentru învăţare pentru tot parcursul vieţii, în acord cu propriile aspiraţii şi cu nevoile societăţii.liceu tehnologic duiliu zamfirescu dragalina 1

2. Misiunea

Misiunea Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina este de a asigura prin calitatea procesului instructiv-educativ dezvoltarea individuală a fiecărui elev și progresul acestuia, şanse egale pentru toată lumea, indiferent de mediul sau cultura de apartenenţă, devenind în acelaşi timp iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale, promotor al valorilor și principiilor democratice.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi și competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Dorim ca prin calitatea serviciilor oferite de şcoala noastră, să satisfacem încrederea publică fiind apreciaţi de către elevi, părinţi și comunitatea locală pentru: eficienţa activitaţii instructiv-educative; valorizarea diversităţii și asigurând egalitatea şanselor la educație pentru toţi elevii; pentru reuşita formării capacitaţilor cognitive și însuşirea de către elevii noştri a valorilor civice, morale si estetice; pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă; pentru condiţiile materiale necesare unui învaţământ de calitate; pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană prin aplicarea principiilor și direcţiilor reformei și integrarea sa în normele naţionale şi europene.
Considerăm necesară asigurarea calităţii managementului şcolii in condiţii de transparenţă, profesionalism, responsabilitate şi eficienţă, prin crearea unui climat deschis şi stimulativ atât pentru profesori cât și pentru elevi, bazat pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.

3. Scurt istoric

Judeţul Călăraşi este situat în SE României şi a Regiunii Sud Muntenia , pe cursul inferior al Dunării, la graniţa cu Bulgaria. Dezvoltarea durabilă a comunei Dragalina reprezintă o prioritate pentru autorităţile locale, în condiţiile schimbării regimului politic din România, a exigenţelor impuse de economia de piaţă,de competiţia pe piaţa muncii şi de raportare la o scară de valori specifică unei societăţi democratice deschise. Reperele fundamentale ale dezvoltării durabile evidenţiază interdependenţa dintre local şi global, utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului înconjurător, îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, promovarea spiritului democratic în procesul integrat de colaborare şi luare a deciziilor, repartiţia corectă a costurilor şi a beneficiilor dezvoltării, preocuparea pentru echitate şi corectitudine între generaţii.

O comunitate durabilă deţine controlul asupra procesului de dezvoltare, îşi asumă responsabilitatea şi se mobilizează pentru acţiuni de lungă durată, dispune de un sistem informaţional eficient, elaborează strategii pe termen lung şi asigură feedback-ul pentru corectarea erorilor în timp util.

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” aparţine comunei Dragalina, judeţul Călăraşi , comună ce se situează pe locul III ca număr de locuitori în judeţ şi este situat în imediata apropiere a autostrăzii Bucureşti – Constanţa. 

Această unitate şcolară a apărut din necesităţi practice, fiind înfiinţată la 1 decembrie 1950, conform Deciziei Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale nr. 230807 din 20 noiembrie 1950, ca şcoală profesională de 3 ani, cu scopul de a pregăti muncitori calificaţi pentru “Centrul mecanic Ciulniţa”. La început activitatea şcolară s-a desfăsurat în casa lui Ciocănişteanu, apoi în casa fostului boier Marin Gologan. Primele cadre didactice au fost necalificate ,iar ca director a fost numit maistrul Ionescu Alexandru. După anul 1952 au fost angajate cadre didactice calificate.

 Un reper important în evoluţia şcolii îl reprezintă anul 1973, când a devenit Grup Şcolar Agricol prin introducerea învăţământului liceal, care şi-a diversificat progresiv oferta de specializări – mecanic motoare termice, electromecanic auto, veterinar, contabil, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, iar după 1989 s-au introdus profile noi: servicii, contabilitate, turism şi alimentaţie publică, construcţii şi lucrări publice.

Încă din anul 1982, forurile centrale de resort au acordat un sprijin deosebit pentru modernizarea bazei materiale, implicit finanţarea noului local al şcolii, dat în folosinţă în anul 1990, având 16 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie) şi o bibliotecă.

În anul 2015, întregul sistem educaţional din localitatea Dragalina a fost integrat sub denumirea de Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu”, care a devenit o unitate şcolară complexă structurată pe nivelele de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal grupând

 • 4 grădinite arondate:
  • Grădinița cu program normal Dragalina
  • Grădinița cu program normal Drajna Nouă
  • Grădinița cu program normal Constantin Brâncoveanu
  • Grădinița cu program săptămânal Dragalina
 • 2 şcoli gimnaziale arondate :
  • Școala gimnazială nr. 1 Dragalina - Adresa: Str. General Ioan Dragalina, nr. 23
  • Școala gimnazială nr. 2 Drajna
 • 1 şcoală primară arondata:
  • Scoala Primară nr. 1 Constantin Brâncoveanu
 • 1 Liceu Tehonologic cu personalitate juridica:
  • Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina  - Strada Liceului 6 
Tags: