Jud. Calarasi, Loc. Dragalina, Strada Liceului 6 +40 242 708 333 secretariat@liceudragalina.ro
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-58.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-52.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-47.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-26.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-72.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-43.jpg
 • liceu-tehnologic-duiliu-zamfirescu-dragalina-22.jpg
 • gal-5.jpg
 • gal-1.jpg

Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina

Despre institutie

Extras din Planul de Actiune a Scolii, pentru documentul complet pdfdescarcati PDF-planul de actiune  pdfplan_operational_2023-2024LTDZ.pdf

 1.  CONTEXTUL
  I.1. Viziunea școlii. Misiunea şcoliiplanul de actiune 21 26
  1. Viziunea
  Educarea viitoarelor generaţii de elevi pentru învăţare pentru tot parcursul vieţii, în acord cu
  propriile aspiraţii şi cu nevoile societăţii
  2. Misiunea
  Misiunea Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina este de a asigura prin calitatea
  procesului instructiv-educativ dezvoltarea individuală a fiecărui elev și progresul acestuia, şanse egale
  pentru toată lumea, indiferent de mediul sau cultura de apartenenţă, devenind în acelaşi timp iniţiator,
  susţinător şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale, promotor al valorilor și
  principiilor democratice.
  Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi,
  deprinderi și competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
  Dorim ca prin calitatea serviciilor oferite de şcoala noastră, să satisfacem încrederea publică fiind
  apreciaţi de către elevi, părinţi și comunitatea locală pentru: eficienţa activitaţii instructiv-educative;
  valorizarea diversităţii și asigurând egalitatea şanselor la educație pentru toţi elevii; pentru reuşita
  formării capacitaţilor cognitive și însuşirea de către elevii noştri a valorilor civice, morale si estetice;
  pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă; pentru condiţiile materiale necesare unui
  învaţământ de calitate; pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană prin aplicarea
  principiilor și direcţiilor reformei și integrarea sa în normele naţionale şi europene.
  Considerăm necesară asigurarea calităţii managementului şcolii in condiţii de transparenţă,
  profesionalism, responsabilitate şi eficienţă, prin crearea unui climat deschis şi stimulativ atât pentru
  profesori cât și pentru elevi, bazat pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.
  LICEUL TEHNOLOGIC ”DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA
  I.2. Profilul actual al Liceului Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”
  I.2.1 Scurt istoric
  Judeţul Călăraşi este situat în SE României şi a Regiunii Sud Muntenia , pe cursul inferior al Dunării, la
  graniţa cu Bulgaria. Dezvoltarea durabilă a comunei Dragalina reprezintă o prioritate pentru autorităţile
  locale, în condiţiile schimbării regimului politic din România, a exigenţelor impuse de economia de piaţă,de
  competiţia pe piaţa muncii şi de raportare la o scară de valori specifică unei societăţi democratice deschise.
  Reperele fundamentale ale dezvoltării durabile evidenţiază interdependenţa dintre local şi global, utilizarea
  eficientă a resurselor şi protecţia mediului înconjurător, îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, promovarea
  spiritului democratic în procesul integrat de colaborare şi luare a deciziilor, repartiţia corectă a costurilor şi a
  beneficiilor dezvoltării, preocuparea pentru echitate şi corectitudine între generaţii.
  O comunitate durabilă deţine controlul asupra procesului de dezvoltare, îşi asumă responsabilitatea şi se
  mobilizează pentru acţiuni de lungă durată, dispune de un sistem informaţional eficient, elaborează strategii
  pe termen lung şi asigură feedback-ul pentru corectarea erorilor în timp util.
  Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu” aparţine comunei Dragalina, judeţul Călăraşi , comună ce se
  situează pe locul III ca număr de locuitori în judeţ şi este situat în imediata apropiere a autostrăzii Bucureşti
  – Constanţa. Şcoala se află într-o zonă în proces de restructurare având o dezvoltare economică lentă, cu
  şomaj ridicat, oferta locurilor de muncă pentru tinerii care deţin competenţe adecvate fiind mai ales în
  domeniul construcţiilor şi serviciilor . In acest sens scoala si-a adaptat oferta la necesitatea pietii muncii.
  Această unitate şcolară a apărut din necesităţi practice, fiind înfiinţată la 1 decembrie 1950, conform
  Deciziei Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale nr. 230807 din 20 noiembrie 1950, ca şcoală
  profesională de 3 ani, cu scopul de a pregăti muncitori calificaţi pentru “Centrul mecanic Ciulniţa”. La început
  activitatea şcolară s-a desfăsurat în casa lui Ciocănişteanu, apoi în casa fostului boier Marin Gologan. Primeleplan operational
  cadre şcolare au fost necalificate iar ca director a fost numit maistrul Ionescu Alexandru. După anul 1952 au
  fost angajate cadre şcolare calificate
  Un reper important în evoluţia şcolii îl reprezintă anul 1973, când a devenit Grup Şcolar Agricol prin
  introducerea învăţământului liceal, care şi-a diversificat progresiv oferta de specializări – mecanic motoare
  termice, electromecanic auto, veterinar, contabil, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, iar după
  1989 s-au introdus profile noi: servicii, contabilitate, turism şi alimentaţie publică, construcţii şi lucrări
  publice.
  Încă din anul 1982, forurile centrale de resort au acordat un sprijin deosebit pentru modernizarea bazei
  materiale, implicit finanţarea noului local al şcolii, dat în folosinţă în anul 1990, având 16 săli de clasă, 3
  laboratoare (fizică, chimie, biologie) şi o bibliotecă.
  În anul 2015, întregul sistem educaţional din localitatea Dragalina a fost integrat sub denumirea de Liceul
  Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu”, care a devenit o unitate şcolară complexă structurată pe nivelele de
  învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal grupând
   4 grădinite:
   Grădinița cu program normal Dragalina
   Grădinița cu program normal Drajna Nouă
   Grădinița cu program normal Constantin Brâncoveanu
   Grădinița cu program săptămânal Dragalina
   2 şcoli gimnaziale :
   Școala gimnazială nr. 1 Dragalina
   Școala gimnazială nr. 2 Drajna
   1 şcoală primară :
   Scoala Primară nr. 1 Constantin Brâncoveanu
   1 liceu:
   Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina

 

Adresa:  Jud. Calarasi, Loc. Dragalina

 • Școala Gimnazială nr. 1 Dragalina, Str. General Ioan Dragalina, nr. 23
 • Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, Strada Liceului 6 

Tel:  +40 242 708 333  

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  sau temporar Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Delegat GDPR

Responsabil GDPR şi publicare imagini conform legislatiei româneşti este Ștefan Violeta - secretar

 • Legea nr. 190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
 • Art. 73 Noul cod civil Dreptul la propria imagine
 • Lege 272/2004 Drepturile copilului
 • Art. 74. Atingeri aduse vieţii private - Codul civil
 • Legislaţia referitoare la dreptul persoanelor fără discernământ

Mai multe articole...